domingo, 8 de marzo de 2009

RECURSOS PARA TRABALLAR NAS AULAS


Propoñemos estudar a figura de Ánxeles Alvariño González dada a impotancia da súa laboura como prestixiosa figura no mundo da investigación dos fondos mariños ; e , sobre todo, polo feito de ser ainda unha descoñecida, para o vulgo, na súa propia localidade de orixe, é dicir, en Ferrol.
Lamentamos a escasa información existente sobre a súa persoa e feitos, tanto en lingua galega como en castelá; mais non nos resistimos, por elo, a deixala morrer no olvido.

Ningún comentario:

Arquivo do blog

Seguir por correo electrónico