mércores, 1 de abril de 2020

BIBLIOTECA PROVINCIAL

http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/alta-no-prestamo-electronico/

Achegamos unha ligazón á Biblioteca Provincial para a alta no préstamo electrónico. Para ocupar o tempo de lecer.

Ningún comentario:

Arquivo do blog

Seguir por correo electrónico