01/11/2009

REFRÁNS PARA O OUTONONOTA
Corrección de erros: na páxina 11 onde di " votar as patacas", debería dicir "botar as patacas"

Ningún comentario:

Arquivo do blog